حمید رضا محمدی

درباره من

دکتر حمید رضا محمدی
image

استادیار گروه آموزشی درمانگاهی @ دانشکده دامپزشکی و دامپروری

...

محقق گوگل

(1401/9/17)

استنادات

5

h-index

1

i10-index

0

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1401/9/17)

استنادات

6

مقالات

3

h-index

1

مؤلفین همکار

10

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1378-1385

دکتری عمومی

دانشگاه فردوسی مشهد

1385-1390

دکتری تخصصی

دانشگاه تهران

تجارب

۱۳۹۹

سرپرست سرمایه انسانی

۱۳۹۷-۱۳۹۹

مسوول کارگروه فضای مجازی

1397

دبیر دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران

دانشگاه سمنان

1393-1399

مشاور فرهنگی دانشکده دامپزشکی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

large animal practitioner

اولویت های پژوهشی

تدریس و طب داخلی دامهای بزرگ

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
تاثیر تزریق داخل عضله ترکیب سیانوکوبالامین-آهن دکستران (سیانوفرین) بر پارامترهای اولیه هموگرام و مواد معدنی سرم در بزغاله های بیست روزه مبتلا به پیکا
آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی(2021)
صمد لطف اله زاده, مصطفی عبداللهی, پرویز نوشیروانی, ^حمید رضا محمدی*, مرتضی عبداللهی
اثر تجویز خوراکی عصاره آبی زردچوبه (Curcuma longa) بر سرعت تخلیه شیردان در بره‌های نوزاد
مجله تحقیقات دامپزشکی، دانشگاه تهران(2020)
مصطفی عبداللهی, ^حمید رضا محمدی*, ^اشکان جبلی جوان, مرتضی عبداللهی
مقایسه تاثیر مکمل میکروویت و قطره خوراکی فرودراپ بر پارامترهای اولیه هموگرام و مواد معدنی سرم در برههای بیست روزه سالم و مبتلا به پیکا
آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی(2020)
صمد لطف الله زاده, مصطفی عبداللهی, پرویز نوشیروانی, ^حمید رضا محمدی*, مرتضی عبداللهی
اثر تجویز خوراکی عصاره آبی میوه¬ فلوس (Cassia fistula) برسرعت تخلیه شیردان در بره¬های نوزاد
آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی(2019)
مصطفی عبداللهی, ^حمید رضا محمدی*, ^محمود احمدی همدانی, مرتضی عبداللهی, وحید شهبازی
اثر تجویز تزریقی عصاره بذر زیره سیاه (Bunium persicum) بر تخلیه شیردان در بره های نوزاد
مجله دامپزشکی ایران(2019)
^حمید رضا محمدی*, 9012519014, ^اشکان جبلی جوان
فعالیت ضدمیکروبی اسانس آویشن شیرازی بر ضد استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از شیرخام
بهداشت مواد غذایی(2018)
^رضا نارنجی ثانی*, ^اشکان جبلی جوان, 8911519013, ^حمید استاجی, ^حمید رضا محمدی
EFFECTS OF DIFFERENT REGIMENS OF PGF2Α TREATMENT DURING POSTPARTUM ON REPRODUCTIVE PERFORMANCE IN DAIRY COWS
Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science(2016)
^رضا نارنجی ثانی*, ^حمید رضا محمدی, ^علی مهدوی, 8811519008
Comparison of fecal egg counts and eliasa for the diagnosis of dicrocoelium dendriticum infection
POLISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES(2016)
محسن نعیمی پور*, غلامرضا هاشمی تبار, دستجردی, جمشیدیان مجاور, ^حمید رضا محمدی
روش تولید و سنجش نیمه صنعتی آفلاتوکسین در محیط کشت برنج
(2014)
الف فانی مکی , ن افضلی, الف امیدی, ^حمید رضا محمدی
اثر سطوح مختلف اسید سیتریک، اسید پروپیونیک و باکتری باسیلوس سابتلیس بر تولید آفلاتوکسین از قارچ آسپرژیلوس فلاووس
(2012)
الف فانی مکی , ن افضلی, الف امیدی, م فروزان مهر , ^حمید رضا محمدی
اثر استفاده از منابع محافظت شده اسید اولئیک بر تولید، ترکیب شیر و برخی فراسنجه های متابولیکی گاوهای هلشتاین در ابتدای دوره/The effect of using protected sources of oleic acid on milk production and composition and some metabolic parameters of Holstein cows at early lactation
اولین کنگره بین المللی علوم غذا و سلامت عمومی(2021-09-14)
9611423001, ^حمید رضا محمدی*
اثر افزایش تعداد دفعات مصرف شیر بر صفات قد و وزن دوره ای و برخی فراسنجه های خونی گوساله های هلشتاین/The effect of milk feeding frequency on live weight, height and some blood parameters of Holstein calves
اولین کنگره بین المللی علوم غذا و سلامت عمومی(2021-09-14)
9711423005, ^حمید رضا محمدی*
بررسی شیوع اسیدوز تحت حاد شکمبه (SARA) و آبسه های کبدی در گاوهای ارجاع شده به کشتارگاه شهرستان سمنان
اولین کنگره بین المللی علوم غذا و سلامت عمومی(2021-09-14)
8811519021, ^حمید رضا محمدی*, حسین اسماعیلی
بررسی وضعیت مدفوع درگاوهای مبتلا به اسیدوز تحت حاد شکمبه
اولین همایش بین المللی انجمن علمی بیماری های داخلی دام های بزرگ(2017-09-26)
^حمید رضا محمدی*, امیر پیربرناتن
بروز تلفات ناشی از ابتلا به Linguatula serrata در گوسفندان شهرستان سمنان
اولین همایش بین المللی انجمن علمی بیماری های داخلی دام های بزرگ(2017-09-26)
^عباس جواهری وایقان*, ^حمید رضا محمدی, ^مریم رسولی, 9211519008, ^مرتضی صابری
The antibacterial effect of alcoholic extract of olive (Olea europaea L.) against Staphylococcus aureus isolated from cows with subclinical mastitis milk samples in herd of Holstein cattle in Semnan
Iclap 2017 چهارمین کنگره بین المللی کلنیسین های دامهای بزرگ(2017-02-08)
^حمید رضا محمدی*, ^رضا نارنجی ثانی, ^اشکان جبلی جوان, حسین شکیبا, امیر پیربرناتن
Inhibitory effect of Zataria multiflora boiss L. essential oil against Staphylococcus aureus isolated from bovine subclinical mastitis
4th International Congress of Large Animal Practitioners (ICLAP 2017)(2017-02-08)
^رضا نارنجی ثانی, ^اشکان جبلی جوان, ^حمید رضا محمدی*, ^حمید استاجی
تعیین دوز سمی عصاره الکی بابونه
اولین کنگره بین المللی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ(2016-05-04)
^حمید رضا محمدی
مطالعه تاثیر تجویز تزریقی عصاره بابونه بر میزان ایمنی زایی در بره های نوزاد
اولین کنگره بین المللی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ(2016-05-04)
محمد رضا مخبر دزفولی, ^حمید رضا محمدی*, حسام اشعریون
گزارش یک مورد تشخیص یون در گوسفند ارجاع شده به بیمارستان دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
اولین کنگره بین المللی داخلی دامهای بزرگ(2016-05-04)
روح الله اسماعیلی سراجی*, ^حمید رضا محمدی, مهدی داودی, حسام اشعریون
بررسی شیوع اسیدوز تحت حاد شکمبه و شیوع آن در گاوهای ارجاع شده به کشتارگاه سمنان
اولین کنگره بین المللی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ(2016-05-04)
^حمید رضا محمدی*, حسین اسماعیلی, 8811519021
Abortion in dairy cows: the effects on cow culling, milk yielding and reproductive performance
the 2the intarnational congress of large animal practitioners(2013-02-27)
^حمید رضا محمدی, پ تاجیک
Effect of follicle-stimulating hormone and testosterone on colony formation of bovine spermatogonial stem cell
the 2the intarnational congress of large animal practitioners(2013-02-27)
پ تاجیک, م معزی فر, ^محمدحسن یوسفی, ^حمید رضا محمدی
Survey of culling reasons in 10 dairy farms in Hashtgerd region, Iran
the 2the intarnational congress of large animal practitioners(2013-02-27)
^حمید رضا محمدی
Effect of follicle-stimulating hormone and testosterone on viability rate of Frozen-thawed bovine germ cells
the 2the intarnational congress of large animal practitioners(2013-02-27)
پ تاجیک, ^حمید رضا محمدی
influence of parentral administrationof matricaria recutita L. extrat on colostral IgG absorption in neonatal calves
the 2the intarnational congress of large animal practitioners(2013-02-27)
^حمید رضا محمدی, محمدرضا مخبر دزفولی, م.ج نادعلیان, پ تاجیک
ردیابی عوامل عفونی و علل حذف گاوهای شیری در گله های صنعتی هلشتاین شهر هشتگرد
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
^رضا جمشیدی, ^حمید رضا محمدی, حمزه بواسحاقی
بررسی میزان و علل سقط جنین در ده گاوداری بزرگ صنعتی
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
^خسرو قزوینیان, ^حمید رضا محمدی, حجت مظاهری
تاثیر تجویز تزریقی عصاره بابونه بر میزان جذب ایمنوگلوبولین های G آغوز در گوساله های نوزاد
هفتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران(2012-01-18)
محمدرضا مخبر دزفولی, ^حمید رضا محمدی
تاثير تجويز تزريقي اسانس آويشن شيرازي بر شاخص هاي رشد و برخي از فراسنجه هاي بيوشيميايي سرم در گوساله هاي نوزاد
خاكباز علي(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر استفاده از منابع محافظت شده اسيد اوليك بر توليد شير و برخي فراسنجه هاي متابوليكي و توليد مثلي گاوهاي هلشتاين در ابتداي دوره شيردهي
اسفندياري محمد(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر تجويز تزريقي اسانس آويشن شيرازي بر روند رشد و ظرفيت آنتي اكسيداني سرم خون در گوساله هاي نوزاد نژاد هلشتاين
خالوباقري حسين ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثرافزايشي تعداد دفعات مصرف شير برصفات قد ،وزن و برخي فراسنجه هاي خوني گوساله هاي نوزاد هلشتاين
عباسي سردارآبادي مليحه(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تجويز تزريقي اسانس آويشن شيرازي بر شاخص هاي رشد و برخي از فراسنجه هاي بيوشيميايي سرم در گوساله هاي نوزاد
خاكباز علي(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر استفاده از منابع محافظت شده اسيد اوليك بر توليد شير و برخي فراسنجه هاي متابوليكي و توليد مثلي گاوهاي هلشتاين در ابتداي دوره شيردهي
اسفندياري محمد(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر تجويز تزريقي اسانس آويشن شيرازي بر روند رشد و ظرفيت آنتي اكسيداني سرم خون در گوساله هاي نوزاد نژاد هلشتاين
خالوباقري حسين ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثرافزايشي تعداد دفعات مصرف شير برصفات قد ،وزن و برخي فراسنجه هاي خوني گوساله هاي نوزاد هلشتاين
عباسي سردارآبادي مليحه(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
کارورزی داخلی دامهای بزرگ (2)   (245 بار دانلود)
نمسال 00-99
رشته : دکتری عمومی دامپزشکی , گرایش : دکتری عمومی دامپزشکی
عملیات درمانگاهی دام بزرگ   (251 بار دانلود)
نیمسال 00-99
رشته : دکتری عمومی دامپزشکی , گرایش : دکتری عمومی دامپزشکی
درونی (1)   (236 بار دانلود)
نیمسال 00-99
رشته : کاردانی دامپزشکی , گرایش : کاردانی دامپزشکی
اصول معاینه دام   (229 بار دانلود)
نیمسال دوم 00-99
رشته : دکتری عمومی دامپزشکی , گرایش : دکتری عمومی دامپزشکی
معاینات دام و تزریقات   (249 بار دانلود)
رشته : دامپزشکی , گرایش : کاردانی دامپزشکی
کارورزی داخلی دامهای بزرگ (2)   (236 بار دانلود)
رشته : دکتری عمومی دامپزشکی , گرایش : دکتری عمومی دامپزشکی
مسمومیت های دام   (252 بار دانلود)
رشته : دکتری عمومی دامپزشکی , گرایش : دکتری عمومی دامپزشکی
عملیات درمانگاهی دام بزرگ   (267 بار دانلود)
رشته : دکتری عمومی دامپزشکی , گرایش : دکتری عمومی دامپزشکی
درونی (1)   (243 بار دانلود)
رشته : کاردانی دامپزشکی , گرایش : کاردانی دامپزشکی
بیماریهای متابولیک دام   (264 بار دانلود)
رشته : دکتری عمومی دامپزشکی , گرایش : دکتری عمومی دامپزشکی
بیماریهای درونی دام   (256 بار دانلود)
رشته : کاردانی دامپزشکی , گرایش : کاردانی دامپزشکی
اصول معاینات دام و تزریقات   (207 بار دانلود)
رشته : کاردانی دامپزشکی , گرایش : کاردانی دامپزشکی
اصول معاینه دام   (256 بار دانلود)
رشته : دکتری عمومی دامپزشکی , گرایش : دکتری عمومی دامپزشکی
آشنایی با دام پروری ایران   (259 بار دانلود)
رشته : مهندسی کشاورزی-علوم دامی , گرایش : علوم دامی
کارورزی داخلی دامهای بزرگ (1)   (249 بار دانلود)
رشته : دکتری عمومی دامپزشکی , گرایش : دکتری عمومی دامپزشکی
کارورزی مرکز تشخیص   (254 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی , گرایش : علوم آزمایشگاهی
دامپزشکی و بهداشت عمومی   (204 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی , گرایش : علوم آزمایشگاهی
بیماریهای مشترک انسان و دام   (252 بار دانلود)
رشته : کاردانی دامپزشکی , گرایش : کاردانی دامپزشکی
بیماریهای درونی دامهای بزرگ   (257 بار دانلود)
رشته : دکتری عمومی دامپزشکی , گرایش : دکتری عمومی دامپزشکی
بیماریهای درونی دام   (252 بار دانلود)
رشته : کاردانی دامپزشکی , گرایش : کاردانی دامپزشکی
مسمومیت های دام   (242 بار دانلود)
رشته : دکتری عمومی دامپزشکی , گرایش : دکتری عمومی دامپزشکی
کارورزی داخلی دامهای بزرگ (2)   (262 بار دانلود)
رشته : دکتری عمومی دامپزشکی , گرایش : دکتری عمومی دامپزشکی
عملیات درمانگاهی دام بزرگ   (254 بار دانلود)
رشته : دکتری عمومی دامپزشکی , گرایش : دکتری عمومی دامپزشکی
درونی (1)   (251 بار دانلود)
رشته : کاردانی دامپزشکی , گرایش : کاردانی دامپزشکی
بیماریهای مشترک انسان و دام   (285 بار دانلود)
رشته : دکتری عمومی دامپزشکی , گرایش : دکتری عمومی دامپزشکی
بیماریهای متابولیک دام   (270 بار دانلود)
رشته : دکتری عمومی دامپزشکی , گرایش : دکتری عمومی دامپزشکی
اصول معاینه دام   (274 بار دانلود)
رشته : دکتری عمومی دامپزشکی , گرایش : دکتری عمومی دامپزشکی
اصول معاینه دام و تزریقات   (266 بار دانلود)
رشته : کاردانی دامپزشکی , گرایش : کاردانی دامپزشکی
کارورزی داخلی دامهای بزرگ (1)   (250 بار دانلود)
رشته : دکتری عمومی دامپزشکی , گرایش : دکتری عمومی دامپزشکی
آشنایی با بیماریهای دامی   (256 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی , گرایش : علوم آزمایشگاهی
دامپزشکی و بهداشت عمومی   (263 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی , گرایش : علوم آزمایشگاهی
بیماریهای داخلی دامهای بزرگ   (252 بار دانلود)
رشته : دکتری عمومی دامپزشکی , گرایش : دکتری عمومی دامپزشکی
بیماریهای درونی دام   (243 بار دانلود)
رشته : کاردانی دامپزشکی , گرایش : کاردانی دامپزشکی
اخلاق دامپزشکی و حقوق حیوانات   (247 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی , گرایش : علوم آزمایشگاهی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی و دامپروری، دانشگاه سمنان، ایران
hr.mohammadi@semnan.ac.ir
(+98)2331532612

فرم تماس